HLEDÁNÍ

Karburátor DAAZ-4178: specifikace a úpravy

Již více než 100 let byl karburátor používánvětšina benzínových vozů. Práce tohoto zařízení je připravit směs vzduchu a benzinových par, která vstoupí do spalovacích komor. Zvažte, jak karburátor DAAZ-4178 funguje, zjistěte jeho technické vlastnosti a dozvíte se, jak regulovat jeho provoz.

DAAZ pro vozidla UAZ a Volga

Spousta majitelů automobilů UAZ, stejně jako"Volga" s motorem o objemu 402 m mají zájem o výběr karburátorů pro své vozy. Pokud analyzujeme všechna stávající řešení na trhu, pak nejlepší řešení pro tyto motory je z agregátu Dmitrov.

karburátor daaz 4178

Karburátor DAAZ-4178 pro motoristy je považován za velmi populární model. Umožňuje výrazně zlepšit dynamiku motoru, stejně jako správné nastavení, které vede k nižší spotřebě paliva.

Uspořádání karburátoru

Tyto jednotky jsou určeny k vařenívysoce hořlavé směsi. Jednotka pak napájí do spalovacích komor. Poměr paliva ve směsi je přímo úměrný množství vzduchu, který prochází zařízením.

Pravítko 4178 je dvoukomorovéemulzních systémů. Obecně platí, že celá řada a karburátor DAAZ-4178-1107010-30 obsahuje stejné zařízení. V těchto karburátorech jsou aplikovány všechny efektivní a osvědčené technologie. Zde můžete zaznamenat přítomnost vyváženější floatové komory, systému postupného otevírání klapek a dalších technologií.

Přístroj je sestaven ze standardních jednotek aagregáty a prakticky se neliší od ostatních konstrukcí. Karburátor se skládá z hlavní dávkovací nádrže, systému volnoběhu, přechodových systémů, čerpadla, ekonostanu a EPHC.

Karburátor DAAZ-4178 - technické údaje

Zvažte účel každého z hlavních systémůtento přístroj. Tento model si vybírá mnoho motoristů. Modely s indexem 30 a 40 jsou vhodné pro "Volga" a UAZ. Majitelé těchto zařízení mluví o takových zařízeních velmi dobře. Mají široké možnosti přizpůsobení, stejně jako prakticky bezproblémové.

Základní dávkovací systém

Tento systém je navržen tak, aby poskytoval nezbytnémnožství směsi paliva v různých provozních režimech motoru. Je schopen pracovat se všemi režimy, kromě volnoběhu. Takže při středním zatížení motoru je dávkovací systém povinen zajistit konstantní složení čisté palivové směsi.

Pokud považujeme zařízení za nejjednoduššíkarburátor, a pak se na to, co má karburátor DAAZ-4178 specifikace, potom v nejjednodušším struktury, jako je otevření škrticí klapky, přičemž vzduch prochází difuzorem pomalejší než vyhořelého paliva, které spadá do komory rozprašovače. Takto je směs obohacena. Aby se zabránilo příliš bohatou směs, inženýři poskytly možnost kompenzovat poměru palivové směsi s poměrem vzduchu. Množství a objem vzduchu lze nastavit pomocí škrticích ventilů. U jednotek karburátoru jsou takové kompenzační procesy dávkovací systém.

Ve většině modelů z DAAZ tyto metodykompenzace složení směsi paliva funguje na základě pneumatického brzdění. Přijde palivo a pak se neproráže z plaveckých komor, ale přes speciální emulzní kanál. Jedná se o speciální trubici. Ve stěnách trubky existují speciální technologické otvory. Umožňují výstup vzduchu ze shora. Tam, v tomto kanálu, je proces míchání a samotná směs může opustit tyto technologické otvory.

Při otevření škrticí klapkyklapka, vzácnost a objem směsi se zvyšují. Také objemy paliva procházející tryskami a množství vzduchu vzrůstají. Množství vzduchu je zcela úměrné objemu paliva. Tak je poskytována kompenzace.

- nastavení karburátorového rázu 4178 1107010

Stručně řečeno, GDS vytvářívšechny podmínky pro práci na malém, středním a vysokém zatížení a režimech. Tento karburátor DAAZ-4178-1107010-30 poskytuje motoru stabilitu výkonu a provoz ve všech možných provozních režimech.

Návrh a provoz CXX

U motoru při volnoběhu s minimální rychlostívyžaduje se pouze velmi malý objem směsi. Za těchto podmínek je pozorován plně uzavřený plyn. Avšak úroveň zředění v difuzoru nestačí k zahájení GDS.

To je právě pro tento karburátor DAAZ-4178-30má ve svém designu systém volnoběhu. Jeho úkolem je příprava směsi, která umožňuje zajistit stabilní provoz motoru s plně uzavřenou klapkou.

Kanály systému spojují za sebou zvláštní dutinutlumivky a horní komory. Při chodu motoru při volnoběhu se pod klapkou vytvoří dostatečně vysoké podtlak. Když je vystaven palivu, pochází z kanálu pro emulzi do kanálu systému XX. Poměr paliva ke vzduchu ve směsi závisí na schopnostech trysek.

Dále se směs dostane do tlumivky, kde paksmíchaný se vzduchem. K tomu je technologická mezera mezi klapkou a stěnami komory. Tato mezera může být nastavena pomocí šroubu, který je namontován na páce klapky. Jedná se o množství šroubů, pomocí něhož je karburátor nastaven na DAAZ-4178-1107010.

Množství směsi, které prochází kanálemzadrosselnoe prostor, lze nastavit pomocí speciálního šroubu s kuželovou tryskou. Tento šroub je zodpovědný za úpravu kvality směsi. Pokud jej otočíte, sníží se průřez kanálu.

Pokud se škrticí klapka otevře vícehladce, pak výrazně zvyšuje množství vzduchu, ale objem paliva zůstává stejný jako byl. GDS se stále nedostává do tohoto procesu kvůli nedostatku vyřešení. Výsledkem je vyčerpaná směs a porucha v provozu motoru.

karburátorová drážka 4178 1107010 30

Pro hladší přechod z nečinnosti naprůměrný provozní režim karburátoru DAAZ-4178-1107010-40 je vybaven speciálním přechodovým systémem. Spojí své kanály s kanály odpovědnými za volnoběh. Zde se nachází speciální otvor, který je navržen tak, aby po otevření uzávěru vstoupil do oblasti maximálního vyfrézování. Tento kanál také přijímá malou směs do komor. Kvůli tomu nedochází k náhlému přechodu mezi provozními režimy motoru.

Při volnoběhu, když je klapka plněuzavřený, existuje směs přívodu vzduchu. Kompozice je kompenzována přítomností trysek. Pokud otočíte šroub, který odpovídá množství směsi, otevře se klapka. Rozdíl mezi klapkou a komorou se zvyšuje, množství vzduchu klesá. Současně se zvyšuje rychlost klikového hřídele. Pokud odšroubujete šroub, frekvence se sníží. Na takovém zařízení, jako je karburátor DAAZ-4178, se nastavení provádí otočením nastavovacích šroubů.

Zrychlovací čerpadlo

GDS karburátor je navržen tak, aby poskytovalNepřetržitý provoz pouze s hladkým procesem otevření klapky. Pokud ji otevíráte ostřeji, pak je porušován proces vzdělávání. Aby nedošlo k selhání, konstrukce má speciální čerpadlo. Umožňuje dočasně obohatit palivovou směs, pokud se škrticí klapka otevře ostře.

Spusťte zařízení

Po spuštění motoru se klikový hřídel otáčínízké otáčky. Ve vstupní komoře dostatečně nízké podtlaku, a palivo odpařuje velmi špatně v procesu. Také, pokud je motor studený, palivové výpary kondenzují v sacím traktu.

Aby byl proces spouštění stabilnější, je nutné, aby karburátor DAAZ-4178-40 připravil bohatší směs. Takže vzduchová klapka se uzavře a otevře se škrticí klapka.

Pro usnadnění startu motoru jsou karburátory vybaveny speciálním spouštěcím zařízením. Podle principu fungování se jedná o vzduchovou klapku, stejně jako o automatické zařízení, které ji otevírá.

Econostat

Toto zařízení je určeno propracovat při maximálním zatížení, aby se směs dále obohatila. Jedná se o nebulizátor, který je instalován na samém vrcholu mísící komory. Palivo v econostatu je přiváděno kanálem, kde je instalován palivový proud.

Ekonomizující úsporu energie

Aby motor mohl produkovat maximální výkon, musí být směs velmi bohatá.

karburátor daaz 4178 1107010 40

Uvařit to, karburátorDAAZ-4178-1107010 a všechny ostatní modely jsou vybaveny tzv. Ekonomizérem. Tento systém umožňuje dodat dodatečné množství paliva, které vstupuje do rozprašovače. Ale neprochází hlavním palivovým paprskem. Chcete-li aktivovat ekonomizér, použije se speciální jednotka.

Karburátor DAAZ-4178 na UAZ

Tato konstrukce je naopak mnohem komplikovanějšítovární karburátor. Je to také dvoukomorový karburátor typu emulze. Je vybavena vylepšenou a vyváženější floatovou komorou. Pro vytvoření směsi vyšší kvality vytvořili návrháři vylepšený kanál s vířením.

Stabilní provoz motoru při startu as zatíženímzde je možné poskytnout GDS. Advanced CXX podporuje stabilnější provoz motoru při nejnižší možné rychlosti klikového hřídele. Tento karburátor DAAZ-4178-1107010-40 umožňuje hladký přechod z volnoběhu na zatížení.

Instalace

Tuto strukturu nainstalujte samostatněna UAZ, nebudou žádné složité změny. Montáž však vyžaduje silnější těsnění z 126. karburátoru. Pokud provádíte instalaci bez těsnění, hrozí nebezpečí přerušení pohonu čerpadla.

Montáž

Jak nainstalovat karburátor DAAZ-4178-1107010auto UAZ? Nejprve musíte odstranit vzduchový filtr a tělo. Pak je zařízení odstraněno. Za tímto účelem je nutné odšroubovat čepy z kolektoru a nahradit je novými a krátkými. Elektrické ventily jsou odstraněny a relé na místě je namontováno na svém místě. Dále je namísto starého karburátoru instalován nový karburátor. Předtím je nutné položit dvě těsnění. Nyní musí být spojka připojena k rozdělovací hadici pomocí hadice. Pak je čas přejít k instalaci ovládacího obvodu EPHC.

nastavení karburátoru 4178

A v poslední fázi je karburátor nastaven pro DAAZ-4178-1107010. Takže pomocí speciálních šroubů můžete dosáhnout optimálního výkonu motoru.

Jak nastavit karburátor?

I když se design DAAZ-4178 mírně liší od ostatních modelů závodu v Dmitrově, úprava nebude způsobovat žádné potíže.

karburátor daase 4178 specifikace

Aby bylo možné nastavit funkci karburátoru,Použijte nastavovací šrouby, které odpovídají za kvalitu a množství směsi paliva. Takže můžete nastavit motor na volnoběh. Často jsou nečinné provozní režimy nestabilní a bez vhodného nastavení vozidlo nepůjde.

Nastavení mechanismu

Dále nastavíme karburátor DAAZ-4178. Kalibrační proces je několik jednoduchých kroků. Nejprve je třeba přístroj dobře zahřát. Šroub, který je zodpovědný za kvalitu směsi na karburátoru, je třeba odšroubovat téměř úplně a potom utáhnout přibližně 2,5 otáčky.

Šroub, který je zodpovědný za množství směsi paliva,je nutné pro nastavení rychlosti. Chcete-li to provést, musíte otáčet šroubem, dokud se otáčky nezmění kolem 850-950. Dále s pomocí stejné kvality šroubu najdeme nejvyšší rychlost, pak s dalším nastavovacím šroubem se vrátíme znovu 900 otáček. Tyto akce je třeba opakovat, dokud rotace kvalitního šroubu nezvýší rychlost klikového hřídele.

karburátor drážka 4178 1107010

Pokud rychlost začne klesat, pak najdete přechod z bohatší na chudou směs. Zůstává pouze dotáhnout kvalitní šroub a nechat ho v tomto bodě.

Teď se již nedotýkáte karburátoruDAAZ-4178. Úprava je dokončena. Ale je tomu tak, pokud prudce klepnete na pedál akcelerátoru, přechod z maximální rychlosti na volnoběh běžel normálně. Pokud tomu tak není, je nutné pomalu otáčet kvalitní šroub.

Takže jsme zjistili, jaký má karburátor DAAZ-4178 technické vlastnosti.

  • Hodnocení: