HLEDÁNÍ

Daňová služba Ruské federace: struktura a hlavní funkce

Daně jako ústřední institucetvorba rozpočtových příjmů nemá tak dlouhou historii (až 200 let). Původ této vědy vznikl v 16. století, ale byl rozvinut hlavně v Rusku na počátku 18. století. Tento podnět byl i vydáním vyhlášek o sbírkách daní za vlády Petra I.

Struktura daňových úřadů

daňové služby
Daňová služba Ruské federace má vertikální strukturu,který poskytuje podání ze shora dolů. Jejich součástí jsou: Centrální služba, meziregionální, územní orgány (oblastní úroveň) a inspekce na úrovni okresů.

Ústřední orgán zahrnuje strukturálníJednotka (kontrola), které jsou strukturovány tak, aby splňovaly základní funkce. Například, je vedení daňové kontroly, správy a významnými přispěvateli tak. D.

Tento orgán veřejné moci je podřízen Ministerstvu financí RF. Jeho systém zahrnuje následující podřízené organizace:

- Centrum výzkumu a vývoje;

- Ústav pro rozvoj;

- vzdělávací a zdravotnické instituce.

Územní orgány mohou zahrnovat:

- vedení daňové služby pro subjekty Ruské federace;

- meziregionální inspektorát daňové služby;

- inspekce okresní a mezirezortní úrovně.

Hlavní funkce daňových orgánů

oficiální stránky daňové služby
Federální daňová služba jestrukturu výkonných orgánů, které vykonávají funkce kontroly a dohledu nad dodržováním příslušných ruských právních předpisů, spolehlivost výpočtu a úplnosti platby povinných plateb do rozpočtu, jakož i soulad s devizovými právními předpisy. Funkce této služby zahrnuje řízení výroby a obratu tabáku, alkoholu a výrobků obsahujících alkohol.

Tyto orgány provádějí stavregistrace podnikatelských subjektů ve formě právnických osob a individuálních podnikatelů. V případě úpadku daňových poplatníků představuje daňová služba stát s nároky na úhradu peněžních závazků a dalších plateb.

Řízení daňového úřadu

Hlava je hlava tohoto orgánu, kterou vláda jmenuje a odvolává po podání ministerstva financí Ruské federace.

federální daňové služby
Je odpovědný za plné a včasné plnění funkcí a úkolů přidělených službě.

Federální daňová službavedení má také náměstkyně, které jmenuje a odvolává ministr při jmenování již jmenovaného vedoucího ústředního orgánu.

Hlavní úkoly

Daňová služba musí plnit hlavní úkol- sledování souladu s daňovou legislativou, spolehlivost výpočtu a včasnost platby povinných plateb, které jsou upraveny příslušnými ruskými právními předpisy. Neměli bychom zapomínat na kontrolu měn, která se provádí také v souladu se stávajícími regulačními dokumenty o regulaci této oblasti.

Daňové služby, kromě dodržování současnýchmusí v souladu se stanoveným postupem vést rejstřík ekonomických subjektů, informovat plátce o změnách regulačních předpisů, postup pro výpočet a placení poplatků zdarma. Pokud má plátce na svém osobním účtu přeplatku (přeplatky), daňový úřad je zaplatí zpět nebo zaplatí. Povinností tohoto orgánu je dodržování daňového tajemství.

Oficiální stránky daňové služby

V souvislosti s neustálými změnami v ruských právních předpisech daňoví poplatníci prostě nemají čas sledovat inovace.

Federální inspekce daňových služeb
Proto ve funkční odpovědnosti tohotoorgán zahrnuje včasné aktualizace normativní databázi. přiřazení příslušných konstrukčních celků pro vytvoření oficiálních stránkách daňové služby (nalog.ru) byl dán, aby se usnadnilo řízení procesu. Tento zdroj je velmi účinným nástrojem pro úspěšnou fiskální politiky v Rusku. S ním se sdělí poplatníkům novinkách v oblasti daní, řešení sporů, poskytovat úplné informace o pořadí plnění a zpravodajské agentury, deklarovat příjem. Také na tomto místě registrace se provádí jak právnické a fyzické osoby.

Na stránce zdrojů naleznete kontaktní čísla, adresy a další informace o fungujících strukturálních divizích a odděleních.

Interakce s daňovými poplatníky

Daňová služba, jak je uvedeno výše, vykonává fiskální funkce. Vedle poskytování administrativních služeb zahrnuje její povinnosti také dohled nad dodržováním příslušných právních předpisů.

daňové kontroly
Pro kvalitní výkonnost těchto funkcí existují jednotky daňové kontroly, známé jako audit.

Odpovídá za kontrolufederální daňové služby okresní úrovně. Existují však některá pravidla - komplexní kontroly dokumentů podnikatelských subjektů by se neměly provádět více než jednou za rok. Na základě výsledků těchto inspekcí jsou zjištěny některé případy porušení, jsou účtovány dodatečné poplatky za daňové závazky, které je plátce povinen zaplatit do rozpočtu.

  • Hodnocení: