HLEDÁNÍ

Hodnocení personálu - důležitá fáze procesu náboru

Hodnocení zaměstnanců není bezvýznamnépostup pro každou společnost. Vzhledem k výběru kandidáta na konkrétní pozici a úspěch závisí na tempu rozvoje organizace jako celku, a v různých průmyslových odvětvích. Hodnocení práce zaměstnanců. Kde velký význam je porovnání skutečného obsahu, kvality, množství a intenzitě práce personálních plánů. Plánovaná charakteristika práce je v programu, technologická mapa podniku. Kvůli vyhodnocení práce lze zvážit intenzitu práce, kvalitu a kvantitu. Zde jsou některé příklady nejpopulárnějších metod hodnocení personálu.

Dotazování. Pomocí vyhodnocovacího dotazníku je provedena analýza přítomnosti nebo nepřítomnosti potřebných prvků pro uchazeče o volné místo. Tomu pomáhá profesionální soubor popisů a řešení.

Hodnocení personálu z hlediska popisnéhoznak. Úkolem personálního manažera je popsat negativní a pozitivní vlastnosti uchazeče o zaměstnání. Obvykle se tato metoda používá jako doplněk k jiným metodám.

Klasifikační metoda. Hodnocení zaměstnanců v tomto případě spočívá v určení budoucích pracovníků podle určitého kritéria - od nejlepšího až po nejhorší. Je přiřazeno specifické pořadové číslo.

Srovnání podle párů. Tato metoda zahrnuje porovnání testu pro páry: jsou ve stejné pozici. Nejlepší účastník je určen a zařazen do zvláštního hodnocení.

Hodnocení zaměstnanců podle metody srovnání nebohodnocení. Hlavním rysem je porovnání korespondence zaměstnance s postavením. Tato metoda je založena na stupnici osobních charakteristik zaměstnance. Nejdůležitější součástí je seznam úkolů nezbytných pro implementaci. Používá se stupnice se sedmi body.

Hodnocení výkonu zaměstnanců v rozhodujícím okamžikusituace. Manažeři personálu připravují seznam popisů nesprávného a správného chování zaměstnance v situacích, které jsou neodmyslitelně důležité. Tato metoda se často používá k hodnocení výkonu manažerů.

Metoda klasifikace instalace v chování. Hodnocení zaměstnanců v této metodě zahrnuje použití kritických situací, které slouží jako zdroj pro stažení osobních a obchodních kvalit od zaměstnance.

Pozorování chování zaměstnance. Toto je poněkud namáhavé hodnocení práce pracovníků, což vyžaduje značné náklady. Na stupnici jsou zaznamenány případy, které odpovídají jednomu nebo jinému chování zaměstnance.

Komparativní profily a dotazníky obecně. Patří sem soubor popisů a otázky chování zaměstnanců. Oproti popisu vlastností charakteru zaměstnanců je kontrola prováděna hodnotitelem. Celkové hodnocení zaměstnance se vypočítá na základě součtu známky.

Provedení rozhovoru. Hlavním cílem jakéhokoliv rozhovoru - je odhalit co nejvíce informací o parametrech a složek jednotlivce, jako rodinný stav a rodinné vztahy, formy volnočasových aktivit souvisejících s prací ve firmě, služba v armádě, profesionální charakter školství, charakter a temperament, motivační sféry a intelektuální.

Metoda hodnocení je 360 ​​stupňů. Zaměstnanec hodnotí jeho kolegové, vedoucí a vedoucí. Hlavním úkolem této metody je získat komplexní hodnocení osvědčené osoby.

Metoda nezávislého hodnocení. Jedná se o druh křížového problému v různých oblastech činnosti atestované osoby.

Testování. Používají se všechny druhy kvalifikačních testů: fyziologické, psychologické a kvalifikační.

Všechny výše uvedené metody by měly odpovídatotázkou je, co je hodnocení personálu, určuje účinnost jeho činnosti a zjišťuje chyby ve své práci. Při dodržování těchto zásad se personální ředitel zajistí proti nepředvídatelným situacím, které často vznikají při práci.

  • Hodnocení: