HLEDÁNÍ

Správce kanceláře. Úřední povinnosti

V kanceláři "Office Manager" většinazaměstnavatelé vidí zaměstnance, který vykonává poměrně širokou škálu odpovědností. Účelem uvedení této jednotky do personálního stolu je zajistit nepřetržité fungování kanceláře nebo dokonce několika služeb odpovědných za tuto činnost. Pokud nepotřebujete běžného sekretáře, přijímat hovory, přijímat poštu a návštěvníky, pak manažer kanceláře je samozřejmě manažer, protože tento zaměstnanec potřebuje určité pravomoci a pravomoci. Bez této skutečnosti nebude schopen účinně plnit povinnosti, které mu byly svěřeny.

správce kanceláře

Jako součást svého hlavního úkolu je seznamPovinnosti, které musí správce kanceláře vykonávat, musí pokrývat nejméně pět oblastí. Současně by se mělo chápat, že kancelář není místností, kde sedí šéf, ale místo, kde se stále vykonávají správní a řídící funkce. Proto jejich kvalita a načasování implementace bude záviset na tom, jak bude práce manažera kanceláře postavena.

obnovit správce kanceláře

Manažerské povinnosti. Patří mezi ně plánování práce, uspořádání její struktury, řízení zaměstnanců, zavedení podnikové kultury, rozvoj komunikační politiky s protistranami a sledování jejich dodržování.

Administrativní funkce. Zahrnují organizaci kancelářské práce, vytváření vztahů mezi službami, distribuci kancelářských prostor mezi zaměstnanci.

Obchodní odpovědnost. Vedoucí kanceláře by měl organizovat nákup kancelářského vybavení, kanceláře, spotřebního materiálu, vybavení pro domácnost. Kromě toho musí zajistit čištění kancelářských prostor, údržbu kancelářského vybavení, včasné zaplacení účtů za energie, nájem, atd.

Kontrolní povinnosti. Tato oblast činnosti zahrnuje provádění auditů, auditů, inventarizace hmotných aktiv a dokumentace.

Oznámení. Zahrnují přípravu zpravodajských dokumentů (informací) pro manažera.

manažer pracovních míst

V závislosti na velikosti organizace totozaměstnanec může být samostatným exekutorem s řídící pravomocí (pro malé firmy) a může vést celou službu. Vedoucí organizace by zároveň mělo chápat, že touha univerzalizovat zaměstnance, která naplňuje povinnosti, které spadají do kompetence jiných služeb, není vždy opodstatněná. Například byste neměli nakládat takového zaměstnance s vedením účetnictví, personálním řízením apod. Toto míchání zpravidla negativně ovlivňuje kvalitu díla. Důvodem je skutečnost, že tyto povinnosti jsou mnohem širší než odpovědnost za zajištění práce úřadu, ale pronikají celou organizaci jako celek. Proto by správce kanceláře měl při vytváření životopisu klást důraz na pracovní zkušenosti a dovednosti ve výše uvedených pěti oblastech činnosti, než aby je rozostřil na příliš široký rozsah odpovědností, často nesouvisí s údržbou kanceláří. Současně by zaměstnavatel, který hledá kvalifikovaného zaměstnance v této oblasti, neměl zapomínat na to, proč potřebuje tohoto zaměstnance, a nepředstavuje nadbytečné, nevýznamné požadavky.

  • Hodnocení: