HLEDÁNÍ

Výška schodů schodů: GOST. Výpočet velikosti schodů a sklonu pochodu schodiště

Návrh schodiště, jeho vzhled, pohodlía bezpečnost jsou zásadní pro každý domov. Úspěšná konstrukce schodiště zvyšuje obecnou úroveň pohodlí lidí, kteří budou v budoucnu využívat, a také ovlivňuje úroveň ergonomie místnosti. Vzhledem k významu a významu návrhu jsou prakticky všechny jeho prvky podrobeny regulaci na legislativní úrovni: šířka a délka rozpětí, velikost plotů, počet a výška schodů schodů (GOST a SNiP).

schody

Hodnota včasného výpočtu parametrů

Základní rozměry schodišťového designu jsou vypočítány i ve fázi vývoje projektu doma. Šířka a výška schodů umožňuje stavitelům vypočítat nejdůležitější parametry budoucí budovy.

Často při vývoji schodištěse řídí příslušnými pravidly a přáními vlastníka budovy. Dodržování administrativních dokumentů upravujících stavbu a opravy je nutné. Koneckonců, kreslení krásného, ​​ohromujícího schodiště je polovina bitvy. Návrh by měl být funkční, spolehlivý, pohodlný a bezpečný.

Schodiště ve veřejných budovách nebo ve vzdělávacích zařízeních vyžadují zvláštní pozornost.

Jak přesně je konstrukce schodů regulována

Dokumenty, které obsahují normy, normy a pravidla, podle kterých musí být všechna schodiště postavena - GOST a SNiP.

Pro schody z betonu a železobetonu jsou GOST 8717.1-84 a 8717.0-84. Poslední dokument platí pro schody vyrobené z kovu.

Jejich jednotlivé položky popisují, jak vysokátam by měly být pochody, kolik kroků by mělo být v nich umístěno a jak vysoko by měly být učiněny. Určuje také úhel, v němž je schodiště umístěno, šířka místa a typ oplocení.

Některé dimenze jsou uvedeny s určitými hodnotami, jiné představují rozsah, v němž mistři stavitelé mohou vybrat pro ně příslušná čísla.

Co znamená "optimální sklon schodů"?

Úhel, kterým bude schodiště umístěnoDesign v soukromém domě, vícepodlažním bytě nebo veřejné budově jsou doporučené hodnoty. Minimální úhel je 20 stupňů, maximální - 50 stupňů.

Menší úhel indikuje schodištěje nízká, to znamená, že je plochá. Samozřejmě, je snadné tyto kroky vylézt a riziko pádu je sníženo, ale tento návrh je mnohem delší a zabírá mnohem více prostoru. Projektanti často vyzývají vlastníky, aby šetřili životní prostor tím, že zkracují délku schodů. GOST stanovuje maximální přípustný úhel sklonu na úrovni 50 stupňů, protože strmější kroky nejsou pro stoupající osobu nebezpečné.

Je pravda, že existují výjimky, jako například montáž schodů do podkroví a sklepů. Mohou zde být povoleny strmé schody kvůli jejich častému použití a omezenému prostoru.

schodiště

Optimální (pro soukromý dům) je považováno za schodiště nakloněné pod úhlem 30-35 stupňů. Tento rozsah ukazatelů odpovídá přírodním rytmům lidského pohybu.

Jaká data jsou vzata v úvahu při procesu vývoje projektu

Nejdůležitější parametry ovlivňující konstrukci žebříku jsou:

  1. Výška každého poschodí.
  2. Společné prostory interiéru.
  3. Rozložení oken, dveří a otvorů.
  4. Tvar a charakter stěn místností (výklenky, římsy).

Tato data, která je určena konstrukcívýkresy, ovlivnit výšku schodů schodů, je nutno nutně zohlednit i GOST. Kromě toho získané údaje umožňují zjistit, jaká bude celková výška schodů, délka pochodů, počet a velikost otočných stolů.

Existence stanovených parametrů vůbec neexistuježe konstrukce žebříku se nemusí počítat. Jednotlivé projekty jsou nezbytné, protože mnoho faktorů ovlivňuje konečné rozměry (materiál použitý při výrobě schodů a plotů, typ úpravy, materiály používané při návrhu interiéru).

Jak se vypočítává výška schodů (GOST)?

Úhel konstrukce závisí na tom, kolik kroků bude, na výšce a také na vzdálenosti mezi nimi.

Normy definují administrativní dokumenty -GOST a SNiP. Výška schodů může být od 12 cm do 22 cm. Výběr konkrétní velikosti je ovlivněn umístěním konstrukce a jejího účelu. Pro ty schody, které se používají intenzivně a často, doporučujeme zvolit hodnotu přibližně 14,5-17,5 cm.

výška schodů hosta

Když mluvíme o hloubce dezénu (horizontálnírovina, na které člověk schází) by měl ukazovat svůj optimální ukazatel: povolený rozsah je od 25 cm do 40 cm. Nejvýhodnější jsou však kroky o šířce 30 až 37 cm.

Odůvodnění těchto hodnot se stává velikostínohy průměrného člověka, stejně jako šířka jeho kroku. Pokud z nějakého důvodu nelze použít optimální parametry nebo plánovaný sklon schodiště zabraňuje umístění takových rozměrů, vývojáři projektů snižují hloubku na 14,5 cm a současně poskytují projekci, která zvyšuje hloubku o dva nebo tři centimetry (přesah).

Co je stoupačka a jaká by měla být její výška

Výška stupňů každého schodiště závisí na velikosti stoupacího potrubí a na tloušťce samotného schodiště. Stoupačka se nazývá svislý prvek umístěný mezi dvěma stupni.

šířka a výška schodů

Jak již bylo uvedeno, standardní výška schodurebrík je 14,5-17,5 cm. V tomto případě proces výpočtu parametrů stanoví povinnou kontrolu z hlediska pohodlí a bezpečnosti. Chcete-li to provést, sklopte šířku běhounu a výšku stoupacího ramene (podle výkresu). Pokud je množství v rozmezí od 44 cm do 48 cm, může být žebřík považován za bezpečný.

Počet kroků

Standardní schodiště v průměru obsahuje 12-15 kroků. Toto množství umožňuje většině lidí tiše stoupat od začátku až do konce stavby nebo přistání.

Chcete-li zjistit, kolik kroků má vyvýšený žebřík, řemeslníci používají následující metodu:

  1. Vypočítat nebo měřit celkovou délku schodů (vzdálenost od prvního schodiště k podlaze druhého patra).
  2. Rozdělit výslednou délku o přibližnou výšku stoupačky.
  3. Zaokrouhlit výslednou velikost na celé číslo a přepočítat s novými daty.

Tento algoritmus je od té doby poměrně zjednodušenýProces skutečných výpočtů bere v úvahu řadu dalších faktorů (tloušťku podlahy na prvním a druhém patře, typ schodiště sám, dokončení schodů).

Vlastnosti betonových schodů

Dnes je výběr schodů pro mnoho majitelů domů usnadněn existencí prefabrikovaných modulů vysoce kvalitního betonu (stupeň není nižší než B15).

Jsou vyráběny certifikovanými výrobci, proto jsou splněny všechny požadavky GOST a SNiP (výška schodů schodů, jejich hloubka a šířka, jakož i úhel sklonu).

výška schody

Použití těchto struktur významněusnadňuje, urychluje a zlevňuje stavbu schodů. Žebříky jsou velmi odolné a mohou být zdobeny různými materiály a technikami, takže jsou instalovány jak v obytných budovách, tak i ve veřejných budovách.

Určité aspekty návrhu schodů

Výška schodů (GOST jemusí být stejné pro všechny prvky schodů. Jedná se o povinný požadavek, který je určen k zajištění rovnováhy osoby pohybující se mezi podlažími.

výška mezi kroky

Kromě toho odborníci říkají, že lidéje pohodlnější dokončit výstup nebo sestup nohou, se kterou se začaly pohybovat po schodech. Proto mnoho návrhů obsahuje lichý počet stupňů.

Pokud je plošina mezi pochody složena z několika úrovní, rozdíl v jejich výšce musí být roven výšce kroku.

Spirálové schodiště a jejich schody

Při navrhování šroubovice nebo spirályžebřík návrháři se musí vyrovnat se zajihnymi kroky. Požadavky na jejich výšku zůstávají stejné jako u přímých, soustružených nebo kombinovaných konstrukcí.

Avšak vzhledem ke specifickému tvaru schodů je hloubka běhounu a šířka žebříku samy o sobě předmětem přísné regulace.

To je způsobeno tím, že není tak pohodlné a bezpečné se pohybovat podél šroubových konstrukcí jako tradiční. Z tohoto důvodu se návrhářům nedoporučuje stavět takový žebřík jako hlavní.

standardní schodišťový běhoun

Často se točí po schodištipodkroví nebo jako pomocný dopravní prostředek. Je pravda, že mnoho moderních návrhů šroubového typu má velmi krásný design a stane se hlavní dekorací místnosti. Pro zvýšení pohodlí budoucích obyvatel by měla být jejich šířka a výška mezi schody schodů co nejblíže optimálním parametrům.

Spirálové schodiště jsou zcela nevhodnéinstalace ve veřejných budovách a vzdělávacích institucích. Rovněž by se jim mělo zabránit, pokud v domě žije osoba s omezenou pohyblivostí. Pokud však majitel stále chce vidět takové schodiště ve svém domě, měl by v prvním patře umístit všechny významné objekty a pokoje (ložnice, kuchyň, obývací pokoj).

  • Hodnocení: